Provoz během opatření proti Covid 19

Vážení klienti. Vzhledem o probíhající pandémii Covid 19 a s tím spojenými vládními nařízeními nelze zaručit, že kurzy proběhnou v uvedených termínech. Přihlásit se do kurzu v uvedených termínech možné je. O tom, zda kurz proběhne v uvedeném termínu nebo o tom, kdy bude opět zahájena výuka, která byla vládními opatřeními přerušena, vás budeme informovat jakmile získáme oprávnění k další výuce. Bohužel vzhledem k tomu, že výuka rekvalifikačních kurzů nepatří přímo mezi služby, ani neprobíhá ve školských zařízeních, nemůžeme se řídit termíny obecně uváděnými v tisku či televizi, ale musíme vyčkat na povolení přímo z ministerstva školství, které má rekvalifikace v pravomoci. Přeji vám pohodový den a stálé zdraví . Ivana Košařová

Aktuální situace : do 28.2.2021 je výuka povolena a kurzy probíhají viz : https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/15-2-2021-realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a

Pedikérka a nehtová designérka

Z důvodu nových požadavků ministerstva školství, lze vyučovat a vystavovat osvědčení pouze při kombinaci pedikúra + nehtová modeláž, samostatně již nelze pedikúru vyučovat.

Max. počet frekventantů v kurzu: 
8
Délka rekvalifikačního kurzu: 

Denní kurz  je 4 týdny, víkendový kurz 9 víkendů

V kurzu se vyučuje: 

Klasická  pedikúra za použití skalpelu,creda, masáž nohy, welness pedikúra, parafínové zábaly, modeláž technikou gel do lampy. Dále se vyučuje hygiena, anatomie, technologie nehtové modeláže, základy podnikání.

Cena za kurz: 

Cena kurzu je 12 700,- Kč . V ceně je zahrnuta zkouška z profesní kvalifikace. Na zkoušku je potřeba vlastní model a platný zdravotní průkaz.

Doplňující informace: 

V ceně je zahrnuta teoretická i praktická část výuky, spotřební materiál používaný při výuce studijní materiály, které zůstávají frekventantům kurzu i po jeho dokončení. V ceně je zahrnuta i závěrečná praktická a teoretická zkouška po jejímž úspěšném složení obdržíte celostátně platné osvědčení a certifikát o absolvování kurzu.